wtorek, 27 grudnia 2016

Rydwan

Rydwan to pojazd, narzędzie transportu, a zatem oznacza ruch, działanie oraz akcję. Często jednak jest nieruchomy, nie widać oznak kół wprawionych w ruch. To sugeruje, że należy spojrzeć głębiej i zrozumieć, co oznacza symbol powozu, który ciągną dwie istoty. Kim jest kierowca? Czy on chce złapać kurs swojego życia? Zapanować nad sobą? A może delektuje się zwycięstwem, które okupił ciężką i wytrwałą walką?


Tdm: działanie, akcja. Ukierunkowana energia – rydwan doskonale wie, gdzie zmierza. Nie widać, żeby był w ruchu, gdyż wyraża on ruch całej planety. Konie oznaczają męską i żeńską zasadę, które razem tworzą jedność. Te dwie energie nieustannie przeplatają się, współdziałają bądź nie. Znaczeniem zawartym w karcie jest dominowanie, kolonizowanie, zdobywanie, działanie. To kochanek, ale też wojownik. Berło, które trzyma Książę, wskazuje na jego władzę nad ziemskim światem – zwycięstwo dokonuje się na tej płaszczyźnie. On bezwysiłkowo niemalże kieruje rydwanem. Maski na ramionach Księcia oznaczają przeszłość i przyszłość, pozytywne i negatywne, czas i przestrzeń. Czarna, żyzna ziemia pokazuje, że ma wszystko by się rozwinąć, są zasoby by sukces osiągnąć.


RWS: ruch, postęp, triumf. To karta podróży, ale przede wszystkim sukcesu, dążenia do celu i realizacji. Na głowie woźnicy widać koronę i laurowy wieniec – symbole zwycięstwa. To zapowiedź, że uda się osiągnąć to, do czego się dąży. Ale też ta karta mówi o dążeniach i działaniach – przy tej karcie nie ma miejsca na stagnacje i odpoczynek. Zachęca ona by iść na przód. Książę jest mistrzem w swojej dziedzinie, człowiekiem sukcesu. Na piersi ma biały kwadrat, podobnie jak Sprawiedliwość. Jest to choszen1, służący do dywinacji i odpowiadania na pytania. Również księżyce na ramionach Księcia nawiązują do tych hebrajskich artefaktów. Baldachim usiany gwiazdami symbolizuje niebo – ducha i nadprzyrodzone energie. Pod skrzydlatym globem widzimy symbol lingamu i joni – świętych atrybutów Śiwy i Śakti, które przedstawiane są jako narządy płciowe. W tym aspekcie Rydwan pokazuje konotacje z II Pucharów – jest niejako jego wyższą formą. Czarny sfinks pokazuje, że Książę jest pod wpływem zewnętrznych czynników – są pewne elementy, które działają na niego i chcą nadać bieg jego ścieżce. On, jako woźnica, doskonale panuje nad sytuacją. Jednak jest panem spraw ziemskich, racjonalnych. Nie należy oczekiwać, że będzie doskonale panował nad światem duchowym. Miasto za plecami rydwanu prawdopodobnie należy do Księcia – zwycięskiego bohatera. On kieruje tym miastem i dowodzi, bo to obszar jego władztwa – świat ziemski. Cele, do których dąży również mają taki charakter. Drzewa w tle pokazują coś trwałego, co wytrzymuje napór czasu i poddaje się jednocześnie jego rytmom. Książę odziany jest w fartuch usiany geometrycznymi symbolami, które raczej wydają się być przypadkowymi ornamentami zainspirowanymi okultystyczną wiedzą.


Thot: nadzieja, gotowość do walki, medytacja. "Dziecko mocy wód", "Władca triumfu światła", "Triumf zodiakalny raka". Przypisaną mu ścieżką drzewa życia jest ta, która łączy Geburę z Biną. Można powiedzieć, że jest to "Zrozumienie działające poprzez Srogość". Odpowiadającą mu hebrajską literą jest Het reprezentująca raka. Rydwan przedstawia łatwość poruszania się i podbój. To ciągły ruch i transformacja. W rydwanie mamy mocne nawiązanie do żydowskiego mistycyzmu - to tron Boga, Merkawa, opisany w wizji proroka Ezechiela. Objawiły mu się cztery święte stworzenia: człowiek, orzeł, byk oraz lew. W Thocie rydwan ciągną sfinksy, które mają cechy owych cherubowych bestii. Oznaczają one dualizm pozytywnych i negatywnych mocy i pełną kontrolę nad nimi Wóz przedstawia kaplicę świętego Graala – który jest trzymany przez rycerza. Baldachim symbolizuje nocne niebo – wyrysowany jest na nim napis „Abrahadabra”. Rycerz siedzi w medytacyjnej pozycji – jest on mistrzem swojego umysłu i rozwija się duchowo (inaczej niż w RWS!).

Wskazówki do interpretacji
Karta mówi o ruchu do przodu, energii, która popycha do działania. O sukcesie, triumfie, realizacji. To energia, która pędzi i się nie zatrzymuje – sąsiadujące karty pokażą co jej towarzyszy i jaki ma charakter. Przy dwójce kielichów pokaże bardzo silne przyciąganie między ludźmi. Gdy pojawi się obok Wieża, to sygnał, żeby poddać się temu, co się będzie działo i odpuścić. Przy Czwórce Denarów będzie to wskazówka, że ktoś bardzo mocno i efektywnie dąży do stabilizacji materialnej. Bardzo aktywna karta, która wskazuje, że zmierzamy w dobrym kierunku, ale też, że wszystko zależy od nas. To szybki postęp, sukces, zwycięska droga do celu. Jest to karta transformacji, bardzo aktywna. Poskromienie pasji, panowanie nad sobą albo nad kimś, natłok zdarzeń, wysiłek, może zwiastować narodziny dziecka. Wiadomość. Ochrona siebie.
To aktywny człowiek, który idzie po to, czego chce. Może być kochankiem, podróżnikiem, osobą przekazującą wieści. Jest to człowiek sukcesu. Pokonanie wrogów. Odnalezienie harmonii w przeciwieństwach. Zwycięstwo przychodzi do tych, którzy odważą się walczyć i po nie sięgnąć.
Jako osoba może to być ktoś, kto musiał się natrudzić by osiągnąć cel. to ktoś, Kto posiada zasoby i środki do realizacji planów. Trzymanie się obranego kursu.

Słowa klucze: akcja, energia, sukces, zwycięstwo, gotowość do działania.
Rada: idź po swoje, bądź zdobywcą i zwycięzcą. Albo gódź ze sobą sprzeczności i dojdź dzięki temu do harmonii i balansu.

W odwróceniu/cieniu: różnego rodzaju kłopoty, wyboje, problemy w podróży. Zła wiadomość. Odwołanie wyjazdu, zmiana w planach wyjazdowych, zepsute auto, trudności w podróży. Ktoś chce cię zepchnąć z kursu. Niedostarczona wiadomość. Snobizm. Cel uświęca środki. Opieranie się na zewnętrznych czynnikach, nie na sobie. Lęk przed dopuszczeniem kogoś blisko, przed intymnością i otworzeniem się emocjonalnym. Zbyt duże poleganie na technologii. Arogancja. Próżność. Zbyt duża ambicja, nie dostrzeganie własnych ograniczeń. Konflikt wewnętrzny, niezdecydowanie, w którą iść stronę. Sprzeczności, sprzeczne pomysły i kierunki. Osoba targana sprzecznymi myślami. Niepewność. Niezdecydowanie. Lekkomyślność. Gniew, niepokój, poruszenie, podniecenie, przemoc. Nie branie pod uwagę innych. Blokada. Niepowodzenie. Trudności. Pytanie: jakim kosztem chcesz osiągnąć sukces? Czy wszelkimi środkami? Zbytni pośpiech, za duża pewność siebie. Osoba, która zajmuje się domowymi sprawami, skupia się na sobie, nie chce opuszczać domu.
Choszen - święty napierśnik (pektorał) noszony przez arcykapłanów izraelskich. Na zewnętrznej powierzchni choszenu umieszczonych było dwanaście kamieni szlachetnych, reprezentujących dwanaście pokoleń (plemion) Izraela. Wewnątrz mieścił się schowek na losy zwane urim i tummim, za pomocą których arcykapłan udzielał w imieniu Boga odpowiedzi na konkretne pytania stawiane mu przez petentów.


1

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Copyright © 2016 44 Odcienie Tarota , Blogger