niedziela, 8 stycznia 2017

Liczby, pierwszy krok do poznania tarota

Przypisywanie różnych gotowych systemów (np. kabały, czy astrologii) do tarota może być sposobem na pracę z kartami, jednak można spróbować podejść do niego w sposób bardziej "czysty". Numerologia tarota jest w takim ujęciu częścią autonomicznego tarotowego systemu, który można odkrywać pracując z kartami. W końcu do każdej karty przypisana jest liczba – jest to zatem element pierwotny i będący częścią tarota od zarania jego dziejów. Toteż można odnosić się do numeru karty. Ale z drugiej strony na kartach są pewne policzalne elementy, którym tez można przypisać wartość liczbową. Na przykład w talii RWS na Piątce Mieczy mamy trzy osoby – już samo to może być inspiracją dla naszej interpretacji. Siedem postaci na Kole Fortuny w tej samej talii, dwa ptaki na Królu Mieczy – te przykłady obrazują, że na wiele sposobów można się do niej odnosić.
Wielkie Arkana i Małe mają pewne liczbowe wartości, które już same w sobie wiele wnoszą do czytania. Doskonale widać to na przykładzie tarota marsylskiego – jest to głęboka i magiczna talia, która pokazuje wielowymiarowość i głębie tarota. Niektóre talie zmieniają numeracje – jak chociażby RWS, wtedy zmieniają się również znaczenia. W talii RSW Moc posiada numer 8, natomiast Sprawiedliwość 11 – zupełnie inaczej niż w tarocie marsylskim, czy Thota. Ta zamiana miała związek z złotobrzaskowym pomysłem, by kolejność astrologiczna była zachowana: najpierw Lew (Moc), potem Waga (Sprawiedliwość). W pierwotnym tarocie nie ma bezpośredniego odniesienia do astrologii, toteż właściwsze jest by Sprawiedliwość była przed Mocą. W kodzie tarota marsylskiego ta kolejność posiada niebagatelne znaczenie.
Najczęściej w tarotowej numerologii bierze się pod uwagę liczby od 1 do 10. Dalsze można odczytywać same w sobie, albo posiłkując się odnośnikami kart. Wtedy na przykład Kochankowie są parą z Wieżą i przez ten pryzmat się czyta ich znaczenie [by to zobaczyć dobrze jest rozłożyć Wielkie Arkana po kolei w dwóch rzędach: Mag będzie w parze z Mocą, Kapłanka z Wisielcem, Cesarzowa ze Śmiercią, Cesarz z Umiarkowaniem, Arcykapłan z Diabłem, Kochankowie z Wieżą, Rydwan z Gwiazdą, Sprawiedliwość z Księżycem, Eremita ze Słońcem i Koło Fortuny z Sądem Ostatecznym]. Liczby parzyste są aktywne, podczas gdy nieparzyste mają charakter receptywny. Głupiec jest kartą rozpoczynającą, nie ma numeru, chociaż czasem przyporządkowuje mu się 0 lub 22, mówi o początku i starcie, Świat – 21, to z kolei zakończenie, zwieńczenie, kulminacja domknięcie. Już samo ich miejsce w tarotowej strukturze niesie znaczenie! Kolejność numerów pokazuje całą historię – po szóstkach przechodzimy do siódemek, gdy decydujemy się wyjść poza strefę komfortu i często musimy się zmierzyć z nieznanym, zawalczyć. Z kolei odwrócona siódemka pokaże nam, że może lekcja szóstki nie została dobrze przepracowana i trzeba do niej wrócić.
Karty dworskie nie posiadają żadnych numerów. Jak wspomniałam liczby od 1 do 10 są brane pod uwagę i każda z nich posiada sześć wymiarów. Rozłóż Wielkie Arkana od Maga do Koła Fortuny, a w dolnym rzędzie od Mocy do Sądu Ostatecznego. Z lewej strony połóż Głupca – początek, z prawej Świat – zakończenie. Kontempluj te dwa rzędy i szukaj tego, co łączy karty leżące w tych samych kolumnach. Mag i Moc – aktywne siły, nad ich głowami symbol nieskończoności – do tej grupy zaliczymy też wszystkie Asy. Dalej mamy dwójki: Kapłanka i Wisielec oraz dwójka mieczy, denarów, pucharów i buław. Sześć kart, które tworzy sześć wymiarów manifestacji danej liczby. Poświęć trochę czasu na analizę. Zastanów się dlaczego Kochankowie i Wieża znajdują się w jednej kolumnie, co łączy te karty? Czy Papież i Diabeł mają ze sobą coś wspólnego? Jakie elementy na kartach się powtarzają? Można dokonać interpretacji opierając się na samych liczbach – tak wiele one mówią, że wczytanie się i zgłębienie w ich symbolikę zaprowadzi nas ku wyczerpującym odpowiedziom.
Mag i Siła to aktywność, działanie, pełen potencjał do realizacji celów, bardzo dużo zakumulowanej energii gotowej do wykorzystania. Kapłanka i Wisielec to karty bierne, czekają zwrócone do wewnątrz, obie są mocno uduchowione. Cesarzowa i Śmierć to zbiory, plony, dojrzewanie, cykliczne procesy natury: tworzenie i niszczenie, dwa nieodłączne elementy tworzące wszechświat, życie i śmierć. Cesarz i Umiarkowanie łączy mówienie o ochronie, Cesarz chroni innych, dba o swoich ludzi, Umiarkowanie to duchowa ochrona, to karty harmonii. Papież i Diabeł – mówią o bardzo silnej i wpływowej osobie, z drugiej strony kiedy jest duchowość pojawia się jej przeciwieństwo, cień – komplementarne zasady, z którymi wiążą się takie ciemne strony jak: ryzyko zniewolenia, fanatyzm, przywiązanie. Gdy są zasady narzucone przez autorytet pojawia się pokusa by je łamać i pojęcie grzechu. Amorek na karcie Kochankowie jest nadprzyrodzoną siłą celującą w parę, a na karcie Wieża mamy błyskawicę, która przeszywa niebo i symbolizuję siły wyższe niezależne od nas. Rydwan i Gwiazda mówią o spełnieniu, znalezieniu celu i swojego miejsca. Sprawiedliwość i Księżyc to dwa przeciwne bieguny: ład i chaos, porządek i szaleństwo. Eremita i Słońce – obie mówią o edukacji, nauce, poznawaniu, dojrzewaniu. Koło Fortuny i Sąd Ostateczny – przemiany, których nie powstrzymamy, transformacja1.

Asy (Mag) to jedynka, która mówi o wszelkich możliwościach, pełnym potencjale. Jest to początek, start, rozpoczynanie. Unia przeciwieństw, koncentracja, indywidualność, potrzeba działania. Zarodek, nasiono, pole możliwości, które czekają na zrealizowanie. To liczba absolutu, całkowitości, prasiły; indywidualności, oryginalności, śmiałości, energii, człowiek twórczy i czynny. Ale też to bardzo mało czegoś, sytuacja na bardzo wczesnym zarodkowym etapie, gdy dopiero coś się wykluwa. W cieniu: osamotnienie, egotyzm, egoizm, skupienie na sobie.
Dwójki (Kapłanka) mówią o relacjach między dwoma biegunami, o współpracy, kooperacji, wyborze, decyzji, podziale. To liczba partnerstwa, relacji. Energia jest bierna, statyczna. To czekanie i gromadzenie energii, by móc w przyszłości wykonać działanie. To też biegunowość: noc i dzień, aktywność i bierność, Księżyc i Słońce, ruch i spoczynek, czerń i biel, zima i lato, śmiertelność i nieśmiertelność itd. Równowaga, dwuznaczność, ugoda, zgoda, porozumienie, podwójne organy ciała, intelekt. W cieniu: konflikt między różnymi opcjami, zablokowanie, spór, konflikt, rozpad osobowości, chwiejność, walka z samym sobą.
Trójki (Cesarzowa) zawsze wskazują na łącznik między ludźmi. W przypadku buław jest to wspólny cel, mieczy – plan, idea, pucharów - uczucia, dysków - majątek, praca. Te karty mówią o kimś, kto chce coś zrobić z własnym życiem, wykonać ruch. Przełamanie bierności 2 i nadanie dynamiki sytuacji, to przyrost, sytuacja, w której pojawia się nowy element. Może również sygnalizować rozproszenie energii. To karty rozwoju i działania, czy to konkretnego, podróży, rozwoju (buławy), czy pogłębiania emocji i rozwoju relacji (puchary), kształcenia zawodowego (denary), wymyślania nowych pomysłów i projektów (miecze). Przepływ, płodność, działanie, siły natury. Wybuch energii, twórcza aktywność. To symbol świętości, bóstwa, trójcy, światła, ognia; wielkości, rozwoju, owocowania, harmonii, akcji, natchnienia; troistość natury (narodziny, wzrost, rozkład), światów (niebo, piekło, ziemia), życie fizyczne, umysłowe i duchowe, młodość, dojrzałość i starość. W cieniu: pokuta.

Czwórki (Cesarz) to symbol wszechświata materialnego, stron świata, pór roku, kwadr Księżyca; to krystalizacja, zamknięcie, konstrukcja, bezpieczeństwo, stabilizacja, rzeczywistość konkret, coś solidnego i dotykalnego, uporządkowana struktura, fundament, organizacja, kompletność, stałość, pełnia, regeneracja, ale i przymus. Solidna, stabilna energia, przedstawiają materię, to co ziemskie i związane z jakimś systemem i instytucją. Ciężka praca, rzeczywiste osiągnięcia, logika, rozum, sprawiedliwość, wola i mądrość, domknięcie, osiągnięcie i spełnienie. W cieniu: dominacja.
Piątki (Papież) przełamują stabilność czwórek, to ruch i spoczynek; punkt zwrotny, zmienność, niestabilność, utrata kontroli, coś nieoczekiwanego. To pomost, etap przejściowy, bardzo istotny. Pięć ran Chrystusa – ból, cierpienie, zmagania. Bezpieczeństwo zostało zagrożone.
Stal hartuje się w ogniu, by dojść do szóstki. Piątki pokazują zmagania, które są konieczne w procesie rozwoju. To najlepsza ocena, jaką można dostać. To również liczba duchowości, wieczności, wszechobecności potęgi Boga, światło, doskonałość, harmonia, równowaga, mikrokosmos, człowiek, pięć palców i zmysłów, zdrowie, mowa, pismo, urodzaj, podróż, sprawiedliwość, porozumienie, wiosna. Rytm kosmiczny, spełnienie, mądrość, małżeństwo, wszechpotęga Boga, wola boża, wszechwiedza, środek.
Szóstki (Kochankowie) to wyniesienie, wzrost, zmiana sytuacji, spokój, dobrobyt, odprężenie, czas stabilizacji, przypływ energii. To spokój i błogość po trudach piątki. Harmonia, balans, miłość romantyczna i dobre wybory. Robienie tego, co się kocha. Symetria, równowaga, stałość, niezawodność, pokój, harmonia, współoddziaływanie, wzajemność, polaryzacja, małżeństwo, płodność, optymizm, obfitość, przyjemność, wolność, szczęście, życie, doskonałość. Pokusa, grzech.

Siódemki (Rydwan) mówią o zmaganiach i niepokojach, ale te zmagania wiążą się z odwagą wyjścia poza własne ograniczenia. Nadchodzi moment, gdy należy wykroczyć poza sferę komfortu szóstek i pójść dalej – ten krok to właśnie siódemki. To materialna stabilność, ale chęć zmiany, ruchu. To też potrzeba zwycięstwa, i kotłujące się pragnienia, emocje, instynkty. To działanie, ale mocniejsze niż to, o którym mówią trójki – tutaj jesteśmy mocno nakierowani na cel, a bagaż zebranych doświadczeń zapewnił nam życiową mądrość. To liczba kosmosu, przestrzeni, czasu, losu, boskości, spoczynku, stałości, zdrowia, siły, zwycięstwa, przygody, uporu, oszustwa, konfliktu, szczęścia, skomplikowanej jedności.
Ósemki (Sprawiedliwość) ich znaczenie wiąże się ze zbieraniem plonów, spojrzeniem na skutki własnych decyzji, aktywne zaangażowanie. Liczba osiem reprezentuje racjonalną konstrukcję, bardzo dobrze zorganizowany system, prawa i obowiązki, pilność, dużo pracy, którą trzeba włożyć by zbudować coś stabilnego. Ale też równowagę i spokój. To symbol wieczności, doskonałości, głowy do interesów, pewności siebie, porządku kosmicznego, równowagi Wszechświata, odrodzenia, rewolucji, trwałości, zadowolenia, zdrowia, pokoju, wytrzymałości, bogactwa, bliźniąt, ale też zmartwienia, pokuty, śmierci i żałoby, dziwaczności, zboczenia.

Dziewiątki (Eremita) to krok od mistrzostwa, niemal pełnia, ale też już niemalże dojście do granic. Intuicja, mistycyzm, wiele różnych możliwości. To kryzys potrzebny do rozwoju, krok od narodzin - koniec już blisko. To symbol całkowitości, prawdy, czarnoksięstwa, morza, Księżyca, męskości, sztuki, doskonałości, mistyki, sztuk pięknych, koniec i początek, rodzenie się na nowo, przeobrażenie, śmierć, koniec cyklu. Przeczucie, duchowość, podróż, okres poszukiwań, czas potrzebny na wypełnienie zadania, 9 muz starożytnych: poezja, literatura, muzyka, astronomia, filozofia, intelektualne i artystyczne działania.
Dziesiątki (Koło Fortuny) mówią o pełni, zamknięciu, całości, kulminacji. Ale i o odmianie losu, przewrocie, nagłym zwrocie akcji. To symbol nieskończoności, początku, boskości, proroctwa, przyszłości, fortuny, woli, siły, energii, panowania, bogactwa, przywództwa, pionierstwa, pewności siebie, wzniesienia i upadku, męskości, dualizm życia i śmierci, honoru, cuda świata, nieograniczona ekspansja. Dusza, mózg, serce, nerki, woreczek żółciowy, śledziona, wątroba, fallus, macica. Podatek/dziesięcina, plaga.1Więcej na ten temat [w:] A. Jodorowsky, The Way of Tarot. The Spiritual Teacher in The Cards, 2004.
2M. K. Greer, 21 Ways to Read a Tarot Card, Llewellyn Publication, Woodbury 2007. Autorka poświęca cały rozdział na szczegółowy opis symboli.
3W. Kopaliński, Słownik symboli, t. VI, Rzeczpospolita, Warszawa 2007. Niezastąpione źródło wiedzy o znaczeniach poszczególnych symboli – obowiązkowa lektura każdego tarocisty

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Copyright © 2016 44 Odcienie Tarota , Blogger