wtorek, 10 stycznia 2017

Świat Kart Dworskich

Specyficzną grupą kart, w której ludzie pełnią istotną rolę, są karty dworskie. W przeciwieństwie do kart, takich jak Gwiazda, czy Cesarz, gdzie mamy jedną osobę, która tka swoją własną opowieść, tutaj mamy całą rodzinę. Tak, karty dworskie są połączone więzami pokrewieństwa. Crowley to ujął nazywając Rycerza i Królową królewskimi rodzicami, a Księcia i Księżniczkę młodą parą, lub też rodzeństwem. To pokrewieństwo widać w ich atrybutach i kolorystyce.
Karty dworskie dosyć często sprawiają problem. Dużo łatwiej interpretować kartę, na której mamy wyraźną scenkę rodzajową – radosne hulanki jak na Trójce Kielichów w RWS, czy samotny wędrowiec odchodzący w dal na Ósemce RWS od razu podpowiadają nam jakieś odpowiedzi i skojarzenia. Co innego karty dworskie. Król na tronie – jak go odnieść do codziennego, współczesnego życia? Albo rycerz?
Najczęściej mamy Króla, Królową, Rycerza oraz Pazia (Giermka, Waleta). Król, związany z żywiołem ognia, stanowi dopełnienie Królowej, żywiołu wody. Rycerz jest wówczas związany z powietrzem, a Paź ziemią. Relacje w tym królewskim dworze mogą być różne. W talii Thota królewska para uzupełnia się i równolegle sprawuje rządy. Tam jednak królewskim małżonkiem Królowej jest Rycerz – to z nim związany jest żywioł ognia. Ich dziećmi są Książę i Księżniczka. W RWS to Król stoi na szczycie hierarchii – promieniując autorytetem. Królewska rodzina to wzorzec dawnej struktury społecznej – niżej są poddani, chłopi i mieszczanie. Ale w królestwie to oni są najważniejsi. W karcianej grze hierarchia członków tego dworu jest bardzo ważna – król bije królową, ta bije waleta. Istnieją talie, które całkiem odeszły od tego porządku, albo wprowadziły swoje własne zasady. Jednak te, które omawiam (dla przypomnienia: RWS, marsylski, Thot) różnią się nieznacznie.
By zrozumieć te symbole dobrze jest przyjrzeć się temu, co przedstawiają i jakie funkcje pełnią. Monarcha to przede wszystkim autorytet, on wydaje rozkazy, definiuje, ochrania. Czasem to agresja, bo musi podejmować ryzykowne decyzje dla dobra swojego ludu i na przykład wypowiedzieć wojnę, ale przy tym powinien pozostać racjonalny – nie ma nic gorszego niż król, który postradał zmysły. Cechy dobrego władcy to energiczność, zapał, ekspertyza i mistrzostwo wyrażane otwarcie i publicznie Król to mentor, osoba, która potrafi doradzić i pokierować, bo ma w sobie doświadczenie i mądrość. To energia męska, działanie zewnętrzne, publiczne. Cieszy się szacunkiem, podejmuje decyzje, deleguje, kieruje. To osoba kompetentna i dojrzała. Realizacja i osiągnięcie – zebrane doświadczenia posłużą do czegoś nowego, lub do przekazania wiedzy innym osobom. Król spogląda na to, czego dokonał i jest zadowolony. Jest otwarty na nowe wpływy, idee, pomysły. Ma sporo nawyków i bagaż doświadczeń, ale w każdej chwili gotów jest ruszyć ku nowemu. To siła, moc, kontrola, dojrzałość, ekspertyza. Możemy spojrzeć na tę kartę jako na proces, który się zakończył i pora ruszyć ku czemuś nowemu. Król rozwinął w sobie umiejętności nakierowane na zadania.
Królowa to energia żeńska, jin. Jest autorytetem, wspiera poprzez zachęcanie, wzmacnianie, karmienie. Jej mądrość jest wewnętrzna, intuicyjna. Naucza, rozumie, potrafi się komunikować. Królowa to moment realizacji, osiągnięcia celu. Radość z tego, co się ma, cieszenie się z owoców działań. Ale też ryzyko by nie zostać na jakimś etapie – dobrze jest nie osiadać na laurach. Te karty mówią o solidności, stabilności, silnej pozycji, kapitale. By ten status utrzymać królowa może przyjmować pozycję obronną, ostrożną, podejrzliwą, nie zawsze gotowa do podejmowania ryzyka. Królowa rozwinęła w sobie umiejętności nakierowane na interpersonalne relacje.
Rycerz kojarzy się z lojalnością i ochroną – taki utarł się obraz tych osób przekazany przez pieśni i ballady. Rycerz na białym koniu walczący o dobro słabych i uciśnionych, walczący, odważny i silny! Jednak możemy sobie wyobrazić, że zapewne różnie było z tymi rycerzami. Jedni woleli zdobywać kobiece serca, inni opracowywać strategie działania, a jeszcze inni dążyli do pieniędzy. Wojownik – jako osoba wyposażona w zasoby energii do działania – może walczyć, zdobywać, budować, tworzyć. Można powiedzieć, że to jeszcze nie rozwinięty etap króla – gdy Rycerz do niego dojdzie, będzie spełniony. Z drugiej strony jakie sfery można do nich przypisać?Przede wszystkim to komunikacja, transmisja, zaopatrzenie; ustanawianie granic, doświadczanie, badanie, testowanie możliwości, przygoda, eksploracja, dążenie do celów, akcja, ruch, rozwój, podróż. Te wszystkie elementy możemy wyczytać z obrazka przedstawiającego mężczyznę na koniu.
Rycerz jest niedojrzały, zbiera doświadczenie, uczy się, działa. Podejmuje ryzyko i dąży do czegoś – nie osiągnął jeszcze tego, co ma Król. Może być pełen pasji, emocji, chęci do działania. To ktoś aktywny, zmierzający w konkretnym kierunku. To ktoś, kto służy innym – w końcu taka była rola rycerza w zamierzchłych czasach. Był to człowiek odpowiedzialny, lojalny, cnotliwy. Ma pod sobą osoby, którymi kieruje. Ale też wyposażony jest w środki do realizacji celów.
Paź to najmniej dojrzała osoba z dworu królewskiego, toteż może przedstawiać dziecko, albo kogoś młodego – również młodego duchem. To ktoś otwarty, gotowy do nauki, ciekawy świata. To początek, zaufanie, wiadomość, staż. Coś się zaczyna, a zatem jest wahanie i niepewność, może nie ma pełnych zasobów i wiele jeszcze pracy przed daną osobą. Brak pewności siebie, niezdecydowanie. To nowy obszar działań, wkroczenie w nieznaną sytuację. To ktoś, kto jeszcze nie uzyskał biegłości i wprawy, gdyż dopiero się uczy i poznaje. Działa w nowym środowisku. Nie czuje się pewnie, więc nie podejmuje łatwo decyzji – może nawet być zablokowany. To też może być osoba zależna od kogoś innego, niesamodzielna, a nawet wykorzystująca innych. To nowe podejście, świeżość. Korzystanie z pomocy innych. Gotowość do nauki i udoskonalania umiejętności.
Ich hierarchia wzorowana jest na średniowiecznej, toteż każda z osób miała tam określony status społeczny. Te postaci nie są nadprzyrodzonymi istotami, czy strażnikami tajemnic, ale zwykłymi ludźmi z krwi i kości, którzy zajmują się jakimiś swoimi sprawami. Królowa Pucharów siedzi na tronie i ogląda ogromny puchar. Paź Denarów zastanawia się jak wykorzystać monetę – codzienność, a nie spotkanie z Aniołem, który wzywa dmąc w swoją niebiańską trąbę.
Można odczytywać karty dworskie na wiele sposobów. Tutaj kilka podpowiedzi, jak do nich podejść:
  • odczytywać je jako konkretne osoby z otoczenia osoby, której wróżymy – na przykład wykonujące dany zawód (Król Mieczy może wskazywać na sędziego, informatyka). Czy na osoby wyglądające jak postaci na kartach (Król Denarów – ciemne włosy, nawet czarne), ale i wiek (Król jest najstarszy, Paź najmłodszy). To, że na karcie jest mężczyzna nie musi oznaczać, że opisuje ona kogoś tej płci, ale kogoś, kto ma w sobie męskie cechy.
  • Może wskazywać na cechy charakteru jakie dominują u kogoś, osobowość, usposobienie, stosunek do życia, sposób działania. Np. Królowa Buław może wskazać osobę dynamiczną, pewną siebie, lubiącą być w centrum uwagi. Oczywiście nie należy od razu wpadać w koleiny i schematy, gdyż w istocie jesteśmy bardzo złożeni. W pracy mogę być Królową Mieczy, w domu jestem Królową Kielichów, a na wakacjach Paziem Buław. Możemy mieć w sobie wiele cech, które będą przedstawiać różne karty. Ale istotne jest to, co akurat w nas dominuje, co rzuca się w oczy. Czasem może być to łatwe do rozpoznania: kobieta, która lubi malować i rzeźbić, jest wrażliwa i empatyczna to zdecydowanie Królowa Kielichów, a jeśli mamy władczego i dominującego pana, to możemy założyć, że to Król Buław. Mimo tego, że jesteśmy złożeni, mamy bogate osobowości, to da się wyłuskać to, co akurat dominuje, to, na co zwraca nam uwagę tarot.
  • Relacje, zależności, stosunki między osobami. Kto od tego zależy, kto ma nad kim władzę, albo co czerpie od kogoś, po co jest komuś dana osoba.
  • Konkretne wydarzenie, działanie, akcja. Np. Rycerz Kielichów – podróż, wiadomość.
  • Energię dnia, wydarzenia. Król Mieczy – intelektualna energia może dominować.
  • Etap danego procesu, moment, w którym znajduje się osoba. Czyli Król jako proces zakończony, cel osiągnięty i można wykorzystać to, co się zdobyło. Np. Król Mieczy może służyć radą i pomóc podjąć decyzję, Król Kielichów pomoże i okaże serce, Król Buław będzie działał, to człowiek czynu, a Król Denarów może wspomóc materialnie. Królowa – zrealizowana, tutaj podobnie jak w przypadku Królów może się to przejawiać na różne sposoby i w różnych sferach. Rycerz – napotkanie na jakieś wyzwania, trudności, z czymś trzeba się zmierzyć, może też być to zablokowana energia, którą trzeba odblokować, proces jest w trakcie, działamy i dążymy do celu. Giermek – sytuacja dopiero jest w zalążku, coś nowego się pojawiło, coś się zaczyna, świeża energia.
  • W odwróceniu w pytaniu o radę powiedzą by NIE zachowywać się jak dana postać (jeśli chcesz odnieś tą zasadę do wszystkich kart).
  • Innym podejściem jest powiązanie kart z długością trwania danej sytuacji. Na przykład Paź może oznaczać, że sytuacja będzie trwać (lub trwa) długo i nie widać jasnego i przejrzystego zakończenia. Królowa wskaże statyczną kontemplację. Król to stabilny i całkiem długi czas. Natomiast Rycerz powie o nagłej zmianie, transformacji, nietrwałej sytuacji.
  • W kontekście rozwoju może wskazywać na różne etapy. Na przykład: dwór mieczy jako fazy rozwoju moralnego/duchowego/uwalniania się. Paź to etap zagubionego umysłu, pełnego chaosu i myśli, Rycerz to szalony umysł napędzany emocjami i pragnieniami, Królowa to stabilność, umysł, który osiągnął samadhi i promieniuje wiedzą i dobrem, Król wykorzystuje w konkretnym działaniu swoje osiągnięcia.

Przykładowe słowa (a już właściwie frazy) klucze do kart dworskich zebrane w tabelki. Koncentrują się głównie na osobowości i aspektach psychologicznych - ale dobrze pamiętać, że to tylko jedna z wielu stron, jakie mają karty dworskie:

Miecze: autonomia/umysł/lęk
Kielichy: wyobraźnia/relacje/smutek
Król
Mądra decyzja/mistrz strategii/przygotowany na wszystko/moc idei/ironiczny/dzieli i rządzi/wyjaśnia i definiuje/prawo i sprawiedliwość
Emerytowany wirtuoz/kochający dziadek/łagodny i życzliwy/uniwersalna miłość/dzieli się tym, co ma/współpraca i pomoc/uzdrowiciel
Królowa
Przedsiębiorcza kobieta/
niezależna i samowystarczalna/wyzwania i rywalizacja to jej żywioł/mistrzyni kontroli
Wyczuwa innych/gadatliwa pielęgniarka/medium/czeka, aż zostanie uwiedziona/poświęca się dla innych
Rycerz
Walka o wolność/wygadany/nieprzewidywalny/odwaga
Kolorowy artysta/jak kocha to na zabój/intensywny i namiętny
Paź
Ukryte emocje/działać czy nie działać? żółtodziób
humorzasta osoba/kochać czy nie kochać?


Denary: obowiązek/stabilność/głupota
Buławy: bezpośredniość/siła woli/gniew
Król
Zasoby/
osiągnąwszy wszystko szuka nowego celu/stabilny biznes/akceptacja/harmonia z naturą
Przejmuje pałeczkę/odpowiedzialny koordynator/improwizuje/dominuje/autorytet/lider/zdobywca
Królowa
Daje i chroni/
powinność względem innych/
matka/inteligencja praktyczna
Asertywna i towarzyska/mistrzyni uwodzenia/buntowniczka/radość w świetle reflektorów
Rycerz
Oddany rodzinie/powoli do celu/godny zaufania/związany z ziemią
Aktywność fizyczna/wie, dokąd zmierza/dusza towarzystwa/seksualność
Paź
Skoncentrowanie na zadaniu/jaki skill będzie przydatny? Czego się uczyć?
Sympatyczny przyjaciel/co by tu zrobić?


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Copyright © 2016 44 Odcienie Tarota , Blogger