poniedziałek, 6 lutego 2017

Słońce

Tarotowe ciała niebieskie stoją obok siebie, a Słońce jest najjaśniejsze i najintensywniejsze. Jest centrum układu słonecznego i od zarania dziejów uosabiało boskie, stwórcze moce. To aktywna, męska zasada. Źródło energii i życiowej mocy. Daje i niszczy. Bywało wszystkowiedzącym bóstwem, boskim okiem, symbolem Chrystusa, raju i zmartwychwstania. Reprezentuje uzdrawianie, wspaniałość, młodzieńczość, czystość i triumf. Również jest symbolem oświecenia, inteligencji, wiedzy i rozumu. Czczono je zarówno w Egipcie, Azji Zachodniej jak i w Meksyku i Peru. Reprezentowało najwyższego boga, ale i bóstwo podporządkowane innym – jak grecki Helios, Surya w Indiach, Szamasz w Babilonii-Asyrii. Słońce to męska zasada zapładniająca i heroiczna.


Tdm: ojciec, dziecko, nowa konstrukcja. Z jednej strony Słońce to wielki ojciec – dający ciepło i życie całej planecie. Z drugiej na karcie widzimy dzieci i to jest typowe czytanie jako młodość, dzieciństwo, dziecko. Znaczeniem może być ciepło, miłość, przyjaźń, sukces i świadomość. To jest bardzo dobry znak, gdy pytamy o coś nowego – zwiastuje pomyślność i spełnienie. Zapowiada obfitość, realizację, błogosławieństwo – ciepłe promienie łagodzą i umożliwiają rozwój życia. Przynosi uzdrowienie. Pokaże osoby, które swoją energią sprzyjają nam, leczą, pomagają. To stan dostatku, sukcesu. Dwójka dzieci wskazuje na to, że powinniśmy wziąć pod uwagę dziecko, a może to klient zachowuje się w sposób dziecinny, naiwny, nie chce dojrzeć. Może być osobą impulsywną, pozbawioną krytycyzmu. Dzieci są częściowo ubrane – nie ma więc pełnej otwartości, również mur wskazuje, że są pewne ograniczenia. Dlatego czasem ta karta pokaże przyjaźń bez seksualnego kontaktu, umiejętne wyznaczanie granic, zdolność do dbania o swoje potrzeby, asertywność. Ale jej podstawowym znaczeniem jest przyjaźń, miłość, poczucie bliskości i świetnego dopasowania.


RWS: wzrost, radość, przyjaźń. Słońce zajmuje niemal połowę karty, a dodatkowo słoneczniki podkreślają jego promienistość. Zarówno kwiaty, jak i biały koń i dziecko są atrybutami Słońca i tym samym akcentują jego znaczenie. Słonecznik to ziemne dziecko Słońca – wyraża radość, zabawę, bogactwo, triumf ale i daje pokarm (obfitość). Dokładnie jak jego niebiański odpowiednik. Słońce jest symbolem prawdy, przejrzystości i pewności. Nagie dziecko wygląda na radosne. Rozpościera ramiona. Symbolizuje otwartość, prostotę i czystość, nie ukrywanie się pod żadną maską, to, że najprostsza i najbardziej oczywista odpowiedź jest najlepsza. Pióro na głowie dziecka to symbol żywiołu powietrza – świata myśli, umysłu i inteligencji. Energia jaką ta karta niesie jest pozytywny stan szczęścia, zadowolenia, spełnienia. Dla A. Waite'a mamy tutaj przedstawienie Chrystusa. Mur oznacza bezpieczną przestrzeń umożliwiającą rozwój i wzrost. 


Thot: chwała, duma, bogactwo. Łączy Hod z Jesod. Przypisaną mu hebrajską literą jest resz – głowa. Karta przedstawia Heru-ra-ha, bóstwo Nowego Eonu, władcę życia, miłości, wolności. Słońce to bóstwo, którym według filozofii Thelemy, jesteśmy my. Każdy z nas jest Gwiazdą – głosi Księga Prawa. Toteż stanowi ono nasze centrum. To „ja”, czysta świadomość, ego, albo nasza boska część. To wyraz prawdy, zysków, uzdrowienia, ale i arogancji.
Wskazówki do interpretacji
Przede wszystkim to karta otwartości i pozytywnego nastawienia. Afirmacji życia, radości, zadowolenia i cieszenia się tym, co się ma – a to dlatego, że ma się powody, gdyż wszystko układa się dobrze: związki, partnerstwo, praca. Może mówić o tym, że zostaje zrealizowany jakiś cel, do którego się długo dążyło. To zapowiedź chcianej ciąży lub narodzin dziecka. Pokazuje osobę zachowującą się w sposób spontaniczny, ze świeżym spojrzeniem, niewinną, czystą i dobrą, promieniującą swoją energią, pewną siebie, świadomą swoich zalet, dumną. Wspaniały ojciec, lub sprawy dotyczące dzieci. To karta optymizmu – i w tym duchu rozwijać się będzie sytuacja. Entuzjazm, radość z powodu wykonywanej pracy. To może być praca z dziećmi, ze zwierzętami lub na świeżym powietrzu. Karta zachęca do wykorzystania całego swojego potencjału, rozwijania talentów. Przyjaźń, braterstwo, inspirowanie innych, dobry wpływ na otoczenie i ludzi. Gdy pojawia się rozkładzie, to pokazuje, że coś znajduje się w centrum naszego życia – otoczenie pokaże, co to jest. Oświecenie, prawda, odsłanianie sekretów, wyjaśnianie sytuacji. Ktoś popularny, rzucający się w oczy – może być to niekiedy związek, który zwraca uwagę. Sympatia, pomaganie, dzielenie się, zachwyt nad wszystkim, beztroska, naiwność. Siła przebicia, szlachetność charakteru. Lider, zdolności przywódcze, umiejętność współpracy. Pogoda ducha, wewnętrzna siła, witalność, zdrowie. Powie nam o zdobywaniu wiedzy, kształceniu się, rozwijaniu umiejętności, szkole, uniwersytecie, inwestowaniu w siebie, kreatywności, samorealizacji. To może być bardzo uduchowiona osoba, która promieniuje swoim ciepłem na innych. Prostota. Coś jest jasne jak Słońce – oczywiste i nieskomplikowane. Sytuacja zostaje wyjaśniona, happy end. Spotkanie z kimś.
Słowa klucze: spełnienie, coś nowego, pozytywne nastawienie, dobro, centrum, realizacja, obfitość, przyjaźń, małżeństwo, nauka, uczeń.
W odwróceniu: w pozycji odwróconej mówi, że wszystko byłoby dobrze, gdyby nie pojawiało się „ale”. Miłość jest, ale krótka, skończy się, sytuacja się wyjaśni tylko częściowo. Sukces przejściowy. Inne odczytanie tej karty mówi o odrzuceniu radości, zachmurzeniu, braku pewności siebie. Negatywne myśli utrudniają realizację celów, gdyż pojawia się zwątpienie czy w ogóle cokolwiek się uda. Wewnętrzny krytyk, który wmawia, że nie zasługuje się na sukces. Może wskazać na życie w zamkniętej przestrzeni. Trudności w konfrontowaniu się z rzeczywistością. Niedojrzałość, dziecinne zachowanie, zależność od innych, trudności w podejmowaniu samodzielnych decyzji. Słońce daje życie, ale w nadmiarze może poparzyć, wysuszyć, zabić. Dlatego też w odwróceniu czasem pokaże nam wyczerpanie, wypalenie, brak energii do działania, motywacji. Nie zwiastuje dobrze jeśli chodzi o współpracę z ludźmi, gdyż jeśli inne karty będą to sugerować, to będzie to zerwanie kontaktów, umów, samotność, rozwód (polubowny), rozłąka. Rywalizacja, egoizm, brak sił witalnych. Bufonada. Niedostrzeganie czegoś oczywistego. Porywanie się z motyką na Słońce. Niemożliwa do spełnienia miłość.
Rada: Jako rada może sugerować, że konieczne jest dokształcenie się, nauczenie się jeszcze nowych rzeczy, a również poszukanie odpowiedniego partnera, wspólników. Mówi też, że proste rozwiązania mogą być najskuteczniejsze.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Copyright © 2016 44 Odcienie Tarota , Blogger